Pages

10 Mei 2009

Hukum Lagu dan Muzik

Hukum Lagu dan Muzik Hukum Lagu dan Muzik Idayu Salafi Pada akhir zaman ada segolongan umat Nabi Muhammad saw yang menghalalkan Sutera untuk lelaki, Muzik dan Khamar... Apa hukum Muzik (Menjadi Kera dan Babi)